Joy Resident Decoration

Sooz_CARE-Admin--10042567

ผลงานตกแต่งภายในชิ้นนี้ แล้วเสร็จเมื่อ ปี 2017

เริ่มจากทางคุณจอย เป็นคนที่ใช้เวลาว่างส่วนมากในชีวิตอยู่กับห้องนอน โจทย์แรกที่ทางเราได้รับคือการ ขยายต่อเติมบ้านชั้น 2 ออกมาเพื่อให้ห้องนอนเดิมมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมมากขึ้น

จากนั้นทางเราได้ศึกษาพฤติกรรมและความชอบของทางคุณจอย เพื่อให้ทราบถึง สิ่งที่คุณจอย ชอบทั้งเรื่องของสีสัน วัสดุ และ การใช้พื้นที่ เพราะถ้าทางคุณจอย จะใช้ชีวิตยามว่างอยู่ในห้องนอนแห่งนี้ ห้องนอนแห่งนี้ต้องมีพฤติกรรมของพื้นที่ ที่จะสอดคล้องไปกับทางคุณจอยเองด้วย เพื่อให้อยู่ห้องนี้ได้นานและมีความสุข เป็นพื้นที่ปลดปล่อยความเป็นส่วนตัว

วัสดุสีโทนอ่อน ถูกเลือกใช้เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ เนื่องจากทางคุณจอย ทำอาชีพด้านสายสร้างสรรค์ ต้องใช้จินตนาการและอารมณ์สุนทรีย์ ในการคิดงานบ้าง การเลือกใช้วัสดุโทนอ่อนเป็นหลักจะทำให้อารมณ์การสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพแสดงบริเวณทางเชื่อมต่อ ระหว่างพื้นที่หลับนอนกับส่วนพื้นที่นั่งเล่น ออกแบบโดยการใช้ซุ้มโค้ง เพื่อลดทอนความแข็งของพื้นที่ใช้สอย

เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น เลือกโดยคุม Mood-Tone ให้ดูเรียบง่าย สบายตา

พื้นที่เชื่อมระหว่างส่วนพักผ่อนและส่วนเอนกประสงค์อีกมุมหนึ่ง

ในห้อง Walk-in closet เลือกใช้เป็นสีขาว แต่ วัสดุแตกต่างกัน ห้องนี้เป็นห้องที่คุณจอยใช้เวลาอาจจะมากกว่าห้องนอนหรือห้องอเนกประสงค์ซะอีก

ผ้าม่านเชื่อมต่อระหว่างห้องนอนและห้อง Walk-in Closet

Terrace ภายนอกห้องนอน เป็นส่วนสีเขียวธรรมชาติภายนอกที่ติดกับส่วนที่นอน เลือกใช้วัสดุสีที่สดใสขึ้นมาเพื่อให้เกิดความรู้สึกสดชื่นเมื่อได้มองออกมา

ภาพมุมสวนบนระเบียงชั้น 2 ซึ่งติดกับเตียงนอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลงานออกแบบตกแต่งต่อเติม บ้านคุณจอยนี้ ได้เริ่มกระบวนการออกแบบและก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ ปี 2017

พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด ประมาณ 200 ตารางเมตร ใช้งบประมาณในการตกแต่งไปทั้งสิ้น ประมาณ 3 ล้านบาท